Comunicat dels grups municipals de la CUP i CDC

Una veïna de Montblanc que va fer una pregunta al final del ple va rebre un tracte humiliant per part de l'equip de govern

Al passat ple de l’Ajuntament de Montblanc, com es habitual, es va donar la paraula al públic per tal que els assistents plategessin preguntes a l’equip de govern municipal. Va haver-hi diverses intervencions i preguntes sobre diferents temes.

En una de les intervencions, una veïna de Montblanc va consultar sobre els motius pels quals no s’havia tractat un assumpte que l’afectava directament. L’equip de govern va exposar que no estava previst fer-ho. Aquesta veïna es va estranyar pel fet que havia rebut una notificació, per correu certificat, on se li comunicava que al ple del “mes de gener de 2016” (tal com indica literalment la notificació) es tractaria la qüestió.

En aquest moment es va posar en dubte que de l’Ajuntament de Montblanc hagués sortit aquesta carta. El problema, com en altres ocasions, van ser les formes. Si una veïna de Montblanc assisteix a un ple i diu que ha rebut una carta amb una notificació, no es pot posar en dubte la seva paraula.

Davant de situacions de malentesos, confusions o errors el més normal es intentar aclarir uns fets. La reacció de l’equip de govern va ser totalment diferent. Es va posar en dubte la versió d’aquesta veïna i se la va acusar d’una sèrie de fets molt greus.

Els grups municipals de la CUP i de CiU lamentem el tracte humiliant que es va tenir cap a aquesta veïna, que en tot moment es va mostrar respectuosa i va demanar disculpes per la confusió que s’havia produït, sense ser-ne ella la responsable. El més greu és que tenia raó i deia la veritat, com demostra la carta que va rebre.  Se la va tracta d’una forma molt incorrecta i cal una rectificació i una disculpa.

Els grups municipals de la CUP i CiU ens solidaritzem amb aquesta veïna i lamentem el tràngol que va haver de passar enmig d’un acte públic que, a més, es retransmetia a Ràdio Montblanc.

Darrerament assistim a situacions en les que es posa en dubte, per part del govern municipal, totes aquelles qüestions que es plantegen des dels grups de l’oposició o, com en aquesta ocasió, per part dels veïns. Creiem que quan es formulen preguntes o es traslladen preocupacions veïnals al Ple s’ha d’atendre des de la serenitat, el respecte i admetent la possibilitat que hi hagi pogut haver un error o un malentès. En cap cas es pot respondre com si els fets que es plategen no fossin certs o com si s’haguessin plantejat amb intencions  que no responen a la realitat.

A la carta certificada se li notificava literalment que al ple del “mes de gener de 2016” es tractaria la qüestió