Proposta de poda d'arbrat a Montblanc

Després de la poda excessiva de la passada primavera d’alguns plàtans de la N-240 i arran d’un encàrrec per part de l’alcalde de que el nostre grup elaborés una proposta per a la poda de la resta plàtans

Plataners de la N-240

Després de la poda excessiva de la passada primavera d’alguns plàtans de la N-240, en la zona coneguda popularment com el Pont de la Fusta, i arran d’un encàrrec per part de l’alcalde de que el nostre grup elaborés una proposta per a la poda de la resta plàtans.

Aquest matí hem presentat un informe que inclou un estudi sanitari dels arbres, objectius de la poda, anàlisi de diverses tècniques, actuacions en altres municipis, referències d’experts i la proposta escollida.

Podeu llegir i consultar l’informe a:

https://issuu.com/cupmontblanc/docs/proposta

Per a fer aquest informe i valorar quin tipus de poda és la més adequada en aquest cas vam crear una comissió especial amb membres de l’assemblea local i persones externes, totes elles qualificades en la màteria els quals aprofitem per donar-lis les gràcies.

Aquesta comissió d’arbrat considera que no s’han de fer podes excessives i innecessàries ja que malmeten l’arbre i resulta contraproduent, sinó que cal podar tan sols aquelles branques que creixin tortes, estiguin seques, malaltes, que impedeixin el pas dels vehicles o suposin un perill. En cap cas podar per podar.

Podar només allò que sigui imprescindible és un criteri que cal seguir i que municipis referents en jardineria com Barcelona, Olot o Malgrat de Mar ho tenen recollit en els seus protocols.

Tot i això en aquest cas es proposa una poda una mica superior a la recomanable per tal d’homogeneitzar el conjunt i que quedi integrat, ja que es percep massa diferencia entre els que es van podar a la passada primavera i els que no. Aquesta opció no la valorariem si en el seu moment no s’hagués fet una poda tan agresiva donant un aspecte d’arbres mutilats.

Més enllà de l’estudi, la CUP de Montblanc considerem que tasques especialitzades com la poda les han de realitzar personal qualificat. En les bases per a la nova contractacció de peons de la brigada per a tasques de poda, de la junta de govern local del 24 d’octubre del 2016, no es demana cap tipus de formació. Considerem que un requisit ha de ser un mínim de formació en jardineria per tal de garantir resultats professionals.

CUP Montblanc

2 de desembre del 2016

Hi ha participat membres de l'assemblea local i experts independents